03
جولای

پوریا نمازی

خواستم از پرهام دکور بابت زحماتی که بابت رفع نم حمام منزل ما کشیدند تشکر کنم خیلی منظم و سر تایم کار انجام شد و واقعا رضایت کامل داشتم از نحوه کار و قیمتی که توافق شده بود.